Yönetim Kurulu

Özer ERDEN ( Yönetim Kurulu Başkanı )
Ragıp DANACI ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Okan EVMEZ ( Genel Sekreter )
Tayfun DEMİRTAŞ ( Mali Sekreter )
Durmuş ŞAHİN ( Teşkilatlanma ve İdari Sekreter )
Dursun AKSU ( Bilim ve Eğitim Sekreteri )
Yunus ARICI ( Sosyal ve Organizasyon Sekreteri )
Dr. Adem TOPÇU ( Onursal Başkan )